Trivia- bestuur

Het bestuur van deze scholen wordt gevormd door de tweehoofdig College van Bestuur. Het toezicht op het College van Bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van Trivia.
Trivia is een platte organisatie met ruimte voor scholen om hun eigen profiel vorm te geven. Scholen kunnen daarin optimaal rekening houden met hun directe omgeving (couleur locale). de organisatievorm weerspiegelt de besturingsfilosofie waarin eigenaarschap, samenwerking, ruimte en verantwoordelijkheid centraal staan. Daarin ligt de nadruk op gezamenlijkheid en gedeeld leiderschap en niet op autoriteit en hiėrarchie.

Voor meer informatie: www.pcpo-trivia.nl