FAQ

Wat zijn de schooltijden op Het Talent?
Op Het Talent hebben wij een vijf gelijke dagen rooster voor alle groepen van 8.30 tot 14.00. De kinderen hebben lunchpauze van 12.15 tot 12.45. Onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht wordt er gegeten en buiten gespeeld.

Hoe ziet een schooldag eruit op Het Talent?
We starten de dag met alle kinderen in de kring. We voeren een kringgesprek, doen de dagopening en plannen de dag. Na de kring gaan de kinderen van groep 1 en 2 spelen en werken rondom het thema dat centraal staat. Leren in groep 1 en 2 gebeurt vooral spelenderwijs. Gedurende de ochtend zijn er ook kringmomenten met reken en taalactiviteiten voor verschillende niveaugroepen en wordt er een een half uur buiten gespeeld.
De kinderen van groep 3 t/m 8 werken in de ochtend aan de kernvakken; spelling, rekenen, taal, begrijpend lezen, verkeer en Engels. Zij doen dat door middel van een dagtaak. Na instructie van de leerkracht, plannen ze de ochtend en gaan ze aan het werk op het niveau dat bij hen past.
Om 12.15 lunchen we en daarna spelen we buiten.
Om 12.45 starten we met lezen. Daarna gaan we aan de slag met IPC. De middag besteden we aan wereldoriŽntatie, creatieve vakken en muziek.
Om 14.00 sluiten we de dag af met de reflectiekring. We bespreken de dag en kijken alvast vooruit naar de dag van morgen.

Waar is Het Talent gehuisvest?
Het Talent heeft sinds juni samen met de andere scholen een nieuwe tijdelijke huisvesting in Hagestein (Maatgraaf 4).

Hoe wordt ICT ingezet op Het Talent?
ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs . Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben daarom de beschikking over een laptop. De kernvakken rekenen, spelling en taal doen we digitaal. Dit geeft de mogelijkheid tot het werken op eigen leerlijnen en directe feedback. Ook wordt ICT ingezet in het middagprogramma met IPC. We vinden het belangrijk om digitale leermiddelen te gebruiken, maar doen dat weloverwogen en met mate en vinden afwisseling in werkvormen van groot belang.

Ik ben nieuwsgierig geworden. Kan ik een afspraak maken?
Ja dat kan! We vinden het erg leuk kennis te maken. Neem vrijblijvend contact op met de locatieleider van het Talent, DaniŽlle aan de Wiel.