Groep 3 t/m 8

We starten de dag in de kring met een kringgesprek en de dagopening.

We kijken welke vakken er op het rooster staan en maken samen met de juf een planning. Daarna gaan we aan de slag met de kernvakken. Dat zijn spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen. We werken zelfstandig aan de dagtaak en leren ook veel samen. De juf geeft instructies. Ook is er natuurlijk tijd om lekker buiten te spelen.

Leren doen we ook vaak buiten. Bijvoorbeeld met rekenen of spelling.

Tussen de middag eten we samen een boterham. Daarna gaan we naar buiten.

's Middags gaan we aan de slag met ons thema van IPC. We werken bijvoorbeeld over ontdekkingsreizen, kriebelbeestjes of de wereldkeuken.

Om 14.00 uur sluiten we de dag af met de reflectiekring. We bespreken de dag en kijken alvast vooruit naar de dag van morgen.