Ons onderwijs

"Leren is leuk!"

Leerling uit groep 3
Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

's Ochtends werken we vanaf groep 3 aan de kernvakken, spelling, rekenen, (begrijpend) lezen en Engels. Leren doen we op het niveau dat bij het kind past. Samen met ouders, leerkracht en het kind houden we de ontwikkeling in de gaten en stellen we zo nodig bij.

We zijn er trots op dat we kwalitatief goed onderwijs leveren, maar we zijn er vooral trots dat we zien dat kinderen geprikkeld zijn om steeds nieuwe dingen te leren!

's Middags werken we aan een thema. We gebruiken hiervoor het curriculum van IPC. De zaakvakken, mens en maatschappij, muziek en kunstzinnige vorming komen aan bod in het thema. De vakken worden in samenhang aangeboden, waardoor kennis veel beter beklijft.. Bijvoorbeeld bij het thema 'Red het regenwoud' onderzoeken we waar regenwouden voorkomen (aardrijkskunde), ontwerpen we een actieposter (kunstzinnige vorming) en discussiėren we over het wel/niet kappen van regenwouden (mens en maatschappij).

Klik hier voor meer informatie over IPC.

Elke leerling vanaf groep 3 heeft de beschikking over een laptop. We gebruiken deze voor vakken waarbij directe feedback fijn is, zoals rekenen en spelling. Ook zetten we ze tijdens het middagprogramma om bijvoorbeeld bronnenonderzoek te doen of topografie te oefenen.


De Engelse taal is niet meer weg te denken. Daarom vinden we het belangrijk de kinderen daar zo vroeg mogelijk mee vertrouwd te maken. We bieden Engels spelenderwijs aan vanaf groep 1.