Schooltijden

We gaan met alle groepen elke dag naar school van 8.30 tot 14.00 uur.