Trivia-scholen

Trivia is een vereniging die zeventien scholen voor protestants-christelijk onderwijs onder haar verantwoordelijkheid heeft. Deze scholen staan in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Lopik en Vijfheerenlanden.

Trivia heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op de scholen van Trivia krijgen de kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien. We bieden hen een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, die de basis is van ons handelen en daaraan richting geeft.

De visie van Trivia is geformuleerd in vier richtinggevende uitspraken:
  • Wij vormen leerlingen tot verantwoordelijke mensen met lef en vertrouwen die van betekenis zijn
  • Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen
  • Wij zijn professionals die zichzelf tot verdere groei brengen
  • Wij investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap
De visie en richtinggevende uitspraken van Trivia vormen de pijlers van ons handelen. Daarin staan lef en vertrouwen, ruimte, groei en ontwikkeling, relatie en betrokkenheid centraal. Dit zijn de dragende begrippen voor hoe we naar elkaar, naar kinderen en onze omgeving kijken en voor hoe we met elkaar en anderen willen omgaan.