identiteit

Het Talent is een open christelijke school. Iedereen is welkom!
We zien het als onze verantwoordelijkheid om leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen maar hen ook te vormen als mens en op een goede manier samen te leren leven met anderen. We leren kinderen rekenen, maar ook om rekening te houden met elkaar. Het Talent vormt een leer- en leefgemeenschap met een veilig klimaat. We spreken met kinderen over wat echt belangrijk is en wie we willen zijn. Geloof, hoop en liefde vormen de basis.
We willen dat leerlingen leren voor het leven. Elke dag starten we de dag met een dagopening.
In de dagopening laten we de kinderen kennis maken met bijbelverhalen en werken we over thema's als geduld, daadkracht, het ontwikkelen van zelfbewustzijn, respect voor de ander en het ontwikkelen van een groeimindset.

Het Talent besteedt ook gericht aandacht aan burgerschapsvorming. We sluiten aan bij wat leerlingen aanspreekt, maar verbreden ook hun horizon en laten hen kennismaken met andere godsdiensten. Ze leren zich internationaal te oriŽnteren en verder te kijken dan de grens van hun dorp, stad of land.

We besteden in ons onderwijs aandacht aan de leeromgeving en de toekomst: hoe kunnen we op een verantwoorde manier leven en zo de aarde doorgeven aan volgende generaties.