Onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. We leren hen kennis en vaardigheden voor de basisvakken en besteden ruim aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken, creatief en probleemoplossend vermogen. We stimuleren leerlingen eigenaar te zijn van hun leerproces en zich verantwoordelijk te voelen voor hun ontwikkeling.

De mogelijkheden van digitale leermiddelen worden benut voor onderwijs op maat en directe feedback. Alle leerlingen in de bovenbouw hebben daarom de beschikking over een laptop. We bieden leerlingen mogelijkheden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het Talent heeft hiervoor een breed aanbod met vakken als muziek, sport, cultuur en techniek. Engels zal vanaf de eerste leerjaren worden aangeboden. Daarnaast besteden we aandacht aan onderzoekend en ontdekkend leren en dagen de leerlingen uit.
We werken met leerdoelen die leerlingen helpen om te werken aan een zich steeds ontwikkeld nationaal en internationaal perspectief. We gebruiken hiervoor het onderwijscurriculum IPC, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, kunst en taal geļntegreerd en in samenhang worden aangeboden. Klik hier voor meer informatie over IPC.

Dat we leerlingen hun talenten laten ontwikkelen, betekent ook dat we uitdaging bieden aan leerlingen bij wie het leren gemakkelijk gaat en een steuntje in de rug bieden aan leerlingen die er veel moeite voor moeten doen. Leerlingen die bovenop het onderwijsaanbod op school nog extra uitdaging kunnen gebruiken, kunnen in een dag in de week deelnemen aan een bovenschools programma.