visie missie

Het Talent is een christelijke basisschool in Hoef en Haag. Een school met een missie.

Op Het Talent willen we kinderen vormen tot mensen met lef, die eigen keuzes durven te maken. Mensen die ertoe doen. Het Talent biedt leerlingen een veilige omgeving, waarin ze ontdekken wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Dat doen ze in relatie met leerkrachten en elkaar. Met vallen en opstaan, altijd gericht op groei. We laten ons daarbij leiden door geloof, hoop en liefde.

Om leerlingen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen heeft Het Talent een breed onderwijsaanbod en een klimaat waarin alle kinderen tot bloei kunnen komen. We benutten de mogelijkheden van digitale leermiddelen, maar weten maat te houden, want kinderen leren ook door te doen. We kijken verder dan cijfers en vakken en willen dat kinderen leren voor het leven, om in de wereld van morgen van betekenis te zijn.
Op Het Talent werken we vanuit vertrouwen. Vertrouwen in u, in kinderen en in de toekomst. Daarin bent u als ouder een belangrijke partner. Want goed onderwijs, dat geven we vorm in samenspraak met u. We ontmoeten u graag!

Neemt u voor informatie of een kennismakingsgesprek contact op met Luuc Wilschut, directeur.

directie@hettalenthoefenhaag.nl